Montering af klarglaslygter på en 306 phase 2

Her følger en generel guide til, hvorledes man kan skifte sine ”kedelige” PH2 lygte ud med smarte og moderigtige klarglaslygter.

I følgende guide er brugt et sæt Cibié lygter fra Valeo, hvortil der følger et ekstra ledningsnet, som skal påmonteres de originale ledningsnet. Ikke den mest hensigtsmæssige løsning, men det er dog ikke den store udfordring.

Efter sigende skulle et sæt ”alm.” klarglaslygter fra Valeo til PH3 være mere lige til at skifte. En ny lygtearm til instrumentbordet (eller modifikation af den originale) og i med de nye lygter og så skulle man være kørende. Til Cibiésættet skal der ikke skiftet lygtearm!

On with the show!


Hvordan ?

Køb for det første følgende plastikdimser – de hvide er til enden af grillen under hver lygte. Disse knækker så snart man rykker grillen af! De sorte er fra grillens øverste side som holder grillen på plads (se billede senere):

Inden batteriet pilles fra sætter man lygterne så de lyser på sit højeste punkt (mere herom senere!) Afmontér batteriet (kun hvis man har købt sættet, hvor man skal klippe i ledningerne for at eftermontere ekstra ledningsnet!)

Afmonter de tre stik på lygtens bagside:

Afmonter grillen:

Fjern de 4 plastik popnitter og den enkelte 10 mm bolt i fronten. Løft op i udløseren til hjelmen for at lirke grillen ud. Lirk den forsigtigt ud, da stykkerne under lygterne har nogle små plastikstykker, der nemt kan knække, hvis man er for voldelig! Tag fat helt ude i grillens side for at lirke stykket under lygten fri. Her sidder den hvide plastikdims fra det første billede – denne knækker for et godt ord, men den har man selvfølgelig købt inden ;-)

Afmonter herefter lygten ved at fjerne (hvis muligt – rust kan gøre det svært!) de 3 torx skruer. En på toppen, en lige til højre for lygten (bag grillen på billedet) og en nedenunder lygter yder til venstre (ligeledes bag grillen).

Træk lygten ud ved at lirke i siden ud mod skærmen og lette lidt på beslaget ovenpå lygten (ved øverste skrue på billedet herover!).

Fjern dernæst justeringsmotoren ved at løfte med en lille skruetrækker i plastiktappen der sikrer, at motoren ikke drejer rundt. Drej motoren 10-20 grader mod uret og forsøg at vinkle motoren nedad for at glide kuglen for enden af justeringsmotoren ud af slidsen, hvor den sidder. Det går nemmest, hvis armen/kuglen på motoren er trukket længst ind mod motoren for så er det nemmest at se, hvad man laver (derfor man skal indstille til højeste lyshøjde inden man går i gang!).

Justeringsmotoren og slids i lygten ser således ud:

Nu skal justeringsmotoren i den nye lygte! Sæt stikket til justeringsmotoren i stikket på bilen (husk batteriet, hvis det er afmonteret!) og juster nu lygtehøjden til den laveste indstilling! Dette gør at den hvide arm trykkes ud af motoren og bliver så lang som mulig. Dette hjælper en del, når den skal monteres igen.

Hvis slidsen i den nye lygte er godt stram, kan der med stor succes anvendes lidt creme, fedt eller lignende glidemiddel.

Indsæt armen i hullet i en vinkel så du kan se om du rammer i toppen af slidsen. Få kuglen så langt ind i slidsens åbning som muligt og træk ned og ind mod dig selv. Man er ikke i tvivl om når den går i! Hvis du er i tvivl så, sidder den sikkert ikke i (resultat = lyskegler der skyder lige ned i jorden og dermed ikke særligt god til natkørsel!). Drej motoren 10-20 grader med uret og motoren, skulle gerne sidde som, da den blev afmonteret på den gamle lygte.

Har man købt sættet som jeg med ekstra ledningsnet, er det bare at følge manualen der følger med! Der skal klippes 3 ledninger på det oprindelige stik på bilen, hvorpå der skal monteres tre ledninger sammen med de oprindelige ledninger. Der medfølger klargjort ledningsnet (med krympeflex på ledninger), samlemuffer og strips til at sætte ledninger fast med.

Herefter er der ikke så meget andet end at sætte lygten i igen, påmontere stikkene igen, på med batteriet. Tjek om lygterne virker som de skal. Kørelys, langt lys, blinklys og justering af højden inden grillen monteres igen! Ingen grund til at montere/afmontere grillen mere end højst nødvendigt.

God arbejdslyst!

Resultat:

Dennis Nimand for Hi-Speed.dk